Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, lượng kiều hối về thành phố trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2023, lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh đạt 4,334 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ và bằng 65,6% so với cả năm 2022. Riêng quý II/2023, lượng kiều hối chuyển về đạt 2,215 tỷ USD, tăng 4,5% so với quý I/2023.

Kiều hối về TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng

Để tăng kiều hối, cần khai thác và phát triển tốt thị trường lao động – khu vực có nguồn kiều hối tăng trưởng tốt những năm gần đây

“Lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước. Kết quả trên là rất tích cực và cần được phát huy để duy trì trong thời gian tới, nhất là trong những tháng cuối năm”, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Để tiếp tục thu hút lượng lớn kiều hối trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng cần những giải pháp mang tính đồng bộ, cụ thể. Theo ông Lệnh, thứ nhất, tiếp tục khai thác và phát triển tốt các yếu tố thúc đẩy kiều hối, trong đó khai thác và phát triển tốt thị trường lao động – khu vực có nguồn kiều hối tăng trưởng tốt những năm gần đây.

Đơn cử, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực Châu Á và Châu Phi tăng trưởng cao so với cùng kỳ và so với quý I/2023. Trong đó, Châu Á là khu vực kiều hối chuyển về chiếm tỷ trọng cao nhất, lên tới 47% tổng lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn thành phố, tăng 14,4% so với quý trước. Việc này tác động trực tiếp đến tăng trưởng kiều hối của quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn.

Thứ hai, các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế được phép cung ứng dịch vụ nhận và chi trả kiều hối tiếp tục mở rộng. Đặc biệt, các đơn vị đã phát triển dịch vụ theo hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng dịch vụ tốt, phương thức chi trả tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng.

Thứ ba, làm tốt công tác thông tin truyền thông, trong đó phối hợp với các sở ngành, cơ quan có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, trung tâm xúc tiến thương mại tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông.

Truyền thông mạnh về sự phát triển của kinh tế đất nước, cơ chế chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và chủ trương chính sách phát triển kinh tế – xã hội, môi trường đầu tư và cải cách hành chính…

Nguồn trích: https://khoinghieptre.tuoitrethudo.com.vn/kieu-hoi-ve-tp-ho-chi-minh-tiep-tuc-tang-truong-31100.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *