Liên hệ

Trung Tâm Thúc Đẩy Khởi Nghiệp Khánh Hòa

Trung tâm khởi nghiệp Khánh Hòa (Khanh Hoa Accelerator) trực thuộc Công ty cổ phần FARMTECH Việt Nam với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Trung tâm là đơn vị chuyên tư vấn dịch vụ, đào tạo và hỗ trợ pháp lý các vấn đề về startup. Hãy liên hệ về chúng tôi nếu bạn đang có những khó khăn về khởi nghiệp.

Trung tâm thúc đẩy khởi nghiệp Khánh Hòa

Phone: 02583706411

Email: info@acceleratorkhanhhoa.com

Address: 6B Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa