Hiện nay, tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm hoặc làm việc không phù hợp với chuyên môn đào tạo có xu hướng tăng lên. Vẫn còn khoảng cách lớn giữa trình độ tay nghề của sinh viên mới ra trường và yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động. Để đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo trong tình hình mới, thời gian qua, Trường Đại học Khánh Hòa đã chủ trương lấy người học làm trung tâm, hạt nhân, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Chú trọng xây dựng Chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội, đảm bảo đầu ra cho sinh viên

Từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Khánh Hòa đã nỗ lực cao trong công tác đào tạo, đa dạng hóa các ngành đào tạo trình độ đại học; từ xuất phát điểm năm học đầu tiên (năm học 2016 – 2017), Trường chỉ được cấp phép đào tạo 06 ngành trình độ đại học, đến năm 2023, ngành nghề tuyển sinh của nhà trường đã được mở rộng tương đối phong phú với 15 ngành, 24 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học Một số ngành bước đầu đã khẳng định được chất lượng đào tạo, tạo dựng được uy tín, thương hiệu đối với người học, đơn vị sử dụng lao động và xã hội như: Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị kinh doanh, các ngành đào tạo giáo viên. Bên cạnh công tác mở ngành đào tạo, Trường Đại học Khánh Hòa luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (CTĐT), vì đây là yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển của Nhà trường Trong những năm qua, công tác phát triển CTĐT luôn được Nhà trường thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm tạo ra những CTĐT mới, cập nhật, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội Hiện nay, 24 CTĐT của Nhà trường đã được rà soát, cải tiến thường xuyên và định kỳ theo quy định. Đến nay, cả 24 CTĐT đã được rà soát và phát triển theo phương pháp tiếp cận CDIO.

Nhận thức được việc liên kết giữa Nhà trường với các doanh nghiệp là xu hướng và là cầu nối quan trọng trong việc đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo

sinh viên, đồng thời là cách thức để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào của đơn vị sử dụng lao động, cũng như đảm bảo đầu ra cho sinh viên, góp phần nâng cao thương hiệu của Nhà trường, Trường Đại học Khánh Hòa rất quan tâm đến công tác định hướng ứng dụng nghề nghiệp trong sinh viên … Từ năm 2022 đến nay, Trường Đại học Khánh Hòa đã và đang kết nối, tái ký kết và ký kết mới MOU với nhiều doanh nghiệp, khách sạn, các tổ chức, điển hình như: Công Ty Cổ Phần Tân Việt – Khách Sạn Sunrise Nha Trang; Khách sạn Best Western Premier Marvella Nha Trang; Melia Vinpearl Vùng Miền Nam; Công Ty Cổ

Phần Hoàn Cầu Nha Trang Và Trung Tâm Ngoại Ngữ Let’s Start; Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort v.v..Nhà trường đã kết nối với hơn 30 cơ quan, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động: thực tập, thực tế, tham quan; định hướng nghề nghiệp, báo cáo chuyên đề cho sinh viên. Giúp sinh viên có một môi trường học tập trải nghiệm, thực tế, sát với yêu cầu của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh Khánh Hòa và khu vực, đặc biệt là nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành, báo chí, văn hóa v.v..

Thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo

Năm học 2018 – 2019, trên cơ sở bám sát Đề án 1665 (Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Khánh Hoà, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với các nội dung, nhiệm vụ giải pháp, chương trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ Theo đó, hàng năm nhà trường đểu có các hướng dẫn để triển khai nhiệm vụ cho từng năm học. Năm 2023, Nhà trường đã triển khai cuộc thi sinh viên với tưởng sáng tạo khởi nghiệp, đã có 13 đề án khởi nghiệp của sinh viên tham gia dự thi, trong đó đã lựa chọn 01 dự án tham gia Hội thi cấp Bộ; các dự án được chấm điểm và trao giải tại Hội Nghi tổng kết công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học 2022 -2023; cử nhiều lượt viên chức tham gia các Diễn đàn, Hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; mời các chuyên gia, báo cáo viên, các doanh nhân thành đạt; hợp tác với VCCI Khánh Hoà về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp v.v… Bên cạnh đó, các khoa thuộc trường đã thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề cho sinh viên, các chuyên đề liên quan đến kỹ năng mềm, kỹ năng sống (kỹ năng lập kế hoạch, phối hợp nhóm, kỹ năng thuyết trình, ứng xử, hùng biện, kỹ năng làm việc trong điều kiện áp lực cao…) các hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề, thực tập thực tế… Tất cả các hoạt động này có nghĩa tích cực trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất sinh viên, tạo sự tự tin, hứng khởi, phát huy năng lực để sinh viên chuẩn bị hành trang lập thân lập nghiệp.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường đã đồng hành cùng phong trào sinh viên khởi nghiệp bằng các hoạt động cụ thể như việc tổ chức tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho sinh viên là tình nguyện viên tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các hoạt động hướng dẫn, phục vụ Hội nghị APEC tại Nha Trang và các kỳ Fesstival Biển Nha Trang. Lựa chọn Dự án khởi nghiệp của sinh viên Nhà trương tham gia cấp Bộ …. Xây dựng và chính thức đi vào hoạt động mô hình “Không gian khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo” cho sinh viên của Trường Đại học Khánh Hoà, tạo không gian hỗ trợ sinh viên phát triển tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tạo việc làm và giúp sinh viên được thực hành các nghiệp vụ, trải nghiệm thực tế định hướng tương lai.

Thời gian tới, nhằm tạo điều kiện để Trường Đại học Khánh Hòa tiếp tục vững bước trong sự nghiệp giáo dục và đào đạo, từng bước xây dựng Nhà trường phát triển

theo Đề án được Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội. Nhà trường cần sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của Trung ương, của tỉnh trong các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách như vấn đề biên chế, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học; tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; có chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ công tác tại trường; chính sách hỗ trợ thu hút người học tại Trường Đại học Khánh Hòa; chính sách ưu đãi cho giảng viên tham gia giảng dạy, sinh viên học một số ngành đặc thù về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật,… phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn: https://tinhuykhanhhoa.vn/tin-bai/xdd-cttg-cong-tac-tuyen-giao/dai-hoc-khanh-hoa-no-luc-nang-cao-chat-luong-dao-tao-gan-voi-nhu-cau-xa-hoi-15225

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *