UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 2311/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với hàng loạt giải pháp hỗ trợ đầu tư công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ tư vấn về thị trường, tài chính…

Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đáp ứng các quy định tại Chương II Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 26/8/2011 của Chính phủ về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có nhu cầu phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

Bình Dương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nguyên tắc hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Các doanh nghiệp được hỗ trợ về công nghệ; Triển khai các dự án đầu tư hỗ trợ DNNVV thông qua xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, máy móc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin cho cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ DNNVV.

Kế hoạch cũng nhằm hỗ trợ tối đa giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho DNNVV, chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số, giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ và giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Hỗ trợ DNNVV nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

DNNVV được hỗ trợ công nghệ theo nội dung và mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 thông tư này và một số quy định cụ thể khác.

Bên cạnh đó, thực hiện cập nhật và công bố trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị quản lý các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV, thông tin chỉ dẫn kinh doanh, thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, kế hoạch hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc lĩnh vực quản lý của ngành được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ để được hỗ trợ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…; Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhằm vực dậy doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh để kéo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng lên trong thời gian tới.

Nguồn trích: https://khoinghieptre.tuoitrethudo.com.vn/binh-duong-day-manh-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-30986.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *