Hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) đều phải trải qua quá trình gọi vốn (funding) từ nhà đầu tư để phát triển sản phẩm. Quá trình gọi vốn thường diễn ra qua nhiều vòng khác nhau và trước mỗi vòng cấp vốn, giá trị doanh nghiệp sẽ được định giá lại.

[Infographic] 6 giai đoạn gọi vốn khởi nghiệp như thế nào? 1

Nguồn: [Infographic] 6 giai đoạn gọi vốn khởi nghiệp như thế nào? (khoinghieptre.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *